Treść i artysta

Tworzonym przez artystów malarzy obrazom na przestrzenie dziejów przypisywane były różne funkcje. Najstarszym, podstawowym zadaniem malowidła był komunikat, przekazanie ważnych w danym momencie faktów i informacji. Przed wynalezieniem i upowszechnieniem pisma, obok przekazu ustnego, obraz stanowił podstawowy środek wymiany informacji. Aby namalowany przekaz był jednoznaczny i czytelny, twórca obrazu musiał dysponować odpowiednimi zdolnościami. Autorzy malowideł w starożytnym Egipcie, Mezopotamii nie podpisywali swoich prac, pozostali anonimowi. Nie zachowały się żadne oryginalne malowidła powstałe w starożytnej Grecji, jednak przez wieki przetrwały imiona najsłynniejszych greckich malarzy, a szczególnie jednego. O jego kunszcie mówiono, że tak potrafi namalować winogrona, że zlatują się ptaki, aby je zjeść. Z braku zachowanych dzieł nie pozostaje nic innego, jak uwierzyć starożytnym Grekom na słowo. Przetrwanie imienia malarza świadczy o tym, że w tej cywilizacji sztuka była ceniona, a jej mistrzowie cieszyli się wysokim miejscem w hierarchii społecznej. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja we wspomnianym państwie egipskim, gdzie wszystko podporządkowane było kultowi władcy, i to on, jako główny temat malowideł był najważniejszy. Malujący go artysta pełnił jedynie rolę służebną, nie był godzien aby jego imię było gdziekolwiek odnotowane.

Hej! Mam na imię Marlena i zawodowo zajmuje się nauką ludzi o wszech-pojętej kulturze. Długo zastanawiałam się czy nie założyć tego bloga, lecz namówili mnie na to znajomi. Dlatego zapraszam Was do lektury mojego bloga!
error: Content is protected !!