Kategoria: Malowanie obrazów

Jak podjąć malarskie wyzwanie

Dla niektórych osób malowanie jest czymś zupełnie naturalnym, co wynika z ich predyspozycji i umiejętności ujawniających się już w bardzo młodym wieku. Inni natomiast decydują się na podjęcie malarskiego wyzwania w zupełnie innym momencie swego życia. Czy można się nauczyć

Jak wyrażać siebie

Wyrażać siebie można na wiele sposobów. Dla jednych jest to styl ubierania się, a dla innych sztuka – to dość szeroko rozumiane pojęcie, kryje się za nim m. in. malowanie obrazów. Niektórzy w tym właśnie kierunku podążają od najmłodszych już

Malowanie jako sposób na spędzanie wolnego czasu

Wolny czas można spędzać na wiele rozmaitych sposobów. Jednym z nich jest malowanie obrazów. W tej dziedzinie swoich sił próbować może w zasadzie każdy – niezależnie od wieku, wykształcenia czy umiejętności. Ludzie, którzy zajmują się tym profesjonalnie mają na swoim

Pigmenty i spoiwa

Technikę malarstwa artystycznego określa się według kryterium zastosowanych farb i podłoża. Na przykład – olejne malarstwo sztalugowe oznacza obrazy namalowane najczęściej na płótnie za pomocą farb, w których spoiwem jest olej. Obecnie tego typu farby kupuje się gotowe w specjalistycznych

Farby i pędzle

Na płótnie można malować farbami olejnymi lub akrylowymi. Dużo starszą, kilkusetletnią techniką jest malarstwo olejne, malowanie akrylami datuje się od drugiej połowy XX wieku. Technika olejna może występować również w kilku odmianach. Dawni mistrzowie malowali warstwowo, każda z warstw obrazu

Obraz na płótnie

Malarskie płótno po umieszczeniu na krośnie i nasączeniu klejem wymaga zagruntowania. Warstwa kleju zmniejsz chłonność włókien i sprawia, że zaprawa daje się równomiernie rozprowadzić. Dawni mistrzowie nakładali tyle warstw zaprawy, aby zagubić całkowicie fakturę tkaniny. Później bywało różnie, czasem właśnie

Płotno na krośnie

Obraz sztalugowy ogląda się dobrze tylko wtedy, gdy stanowi on idealną płaszczyznę i żadne jej niedoskonałości nie zakłócają odbioru przedstawienia. Dlatego niezmiernie ważny jest sposób przygotowania podobrazia, w tym również rozpięcia płótna na krośnie. Ramiona krosna poddaje się fazowaniu, aby

Malowanie na płótnie

Obrazy malowane na płótnie powstawać zaczęły stosunkowo późno, bo dopiero w okresie baroku. Pionierami tej techniki malarskiej byli Holendrzy. Wcześniej w Europie przenośne obrazy malowano głownie na deskach. Wykorzystywane było wówczas również płótno lniane, ale tylko jako materiał pomocniczy do

Malowanie na desce

Przed dalszymi czynnościami zaprawę izolowano, aby nie chłonęła spoiwa z farb i podkładu pod złocenia. W pierwszej kolejności wykonywano partie złocone. Na zaprawę nanoszony był podkład pod złocenie – różny, w zależności od techniki złocenia i przewidywanego efektu. Czerwona glinkę,

Jeszcze na desce

Średniowieczne podręczniki malowania obrazów podają dokładne przepisy i sposoby przygotowania deski pod malowidło oraz wykonania samego obrazu. Odpowiednio przycięta, przesezonowana deska poddawana była profilowaniu, aby jej powierzchnia była nieco wypukła. Deskę nasączano gorącym klejem skórnym, co miało nadawać jej dodatkowej

Na deskach i deseczkach

Obrazy malowane na deskach miały tę przewagę nad malowidłami, że można je było przenosić i przemieszczać. Przedstawienia umieszczane w ołtarzach mogły być umieszczane w innych ołtarzach lub po prostu wieszane na ścianach kościoła. W świątyniach prawosławnych z namalowanych na deskach

Czym i na czym

Ludzie rysowali i malowali zawsze. Jako istoty społeczne, stadne, odczuwali potrzebę wymiany komunikatów, wyrażania swoich emocji, utrwalania przeżyć. Pierwszym podobraziem, które zna historia malarstwa, były skały. Na nich to właśnie, w grotach Lascaux, powstały słynne malowidła przedstawiające sceny polowań. Później,

error: Content is protected !!